2015

  • 04 Thành lập Rotac Vina

2016

  • 02 Đạt chứng chỉ ISO 9001 & 14001
  • 03 Samsung & Doosan kiểm định chất lượng sản phẩm
  • 05 Sản xuất hàng loạt cho Samsung & Doosan

2017

  • 01 Hợp đồng mua lại nhà máy